Gevelreiniging

Gevelreiniging bestaat uit diverse onderdelen. Zo kunnen er op één gevel diverse onderdelen gereinigd worden waaronder; metselwerk, betonnen afdekkers, raamlateien (beton), raamdorpels (beton), kozijnen (PVC, hout, aluminium), beglazing enzovoort.

Met de vier verschillende jaargetijden hebben gevels veel te voorduren. Het gehele jaar door worden gevels blootgesteld aan vorst, regen, wind en zonlicht. Ook uitlaatgassen van verkeer en industrie, vogels, algen en mossen tasten de gevel aan.

Baksteen, natuursteen, beton, metsel of kalkzandsteen zijn veelvoorkomende materialen waaruit een gevel kan bestaan. Elke gevel is anders en daardoor is er voor elk type gevel een specifieke reinigingstechniek en product noodzakelijk. 

Specialistisch reinigen gevelelementen

Veel woningen, bedrijfspanden en overige objecten zijn gemaakt van een gele of een grijs kleurige (bak) steen. In de loop van tijd veranderd deze gele of grijze baksteen door atmosferische vervuiling, in een grauw kleurige baksteen met een duidelijk zichtbare zwarte aanslag.

Ook houten elementen van de gevel veranderen in loop van tijd van kleur. 

Ook op schoorstenen zijn vaak atmosferische vervuiling te zien, zoals mos- en alg aangroei. Ook deze kunnen door één van onze specialisten verwijderd worden.  

Reinigen en conserveren kozijnen

Het specialistisch reinigen van kozijnen behelst ook een specifieke aanpak. Zo zijn er kozijnen van PVC, maar ook van hout of aluminium, met elk een eigen aanpak. 

Nadat de kozijnen specialistisch gereinigd zijn is het mogelijk om een speciale conservering aan te brengen. Ook in deze conservering zijn diverse variaties denkbaar. Zo werken wij met een conservering welke bescherming biedt tegen atmosferische vervuiling 1-2 jaar aflopend, maar ook voor een periode van 8 jaar aflopend. De keuze is afhankelijk van ons advies, maar ook van de wensen van de klant.

Specialistisch reinigen beglazing

Naast reguliere glasbewassing, voeren wij ook specialistische reinigingswerkzaamheden uit aan de beglazing. Het polijsten van glas behoort ook tot één van de onderdelen van gevelreiniging. Door diverse omstandigheden kan er kalkafzetting (etsing) ontstaan op de beglazing. Met behulp van het polijsten van de beglazing kan dit verwijderd worden.

Ook andere oorzaken kunnen een reden zijn om de beglazing specialistisch te reinigen.  Door bijvoorbeeld een ongeluk met een gesprongen betonleiding kunnen diverse geveldelen, waaronder de beglazing, onder de betonresten komen te zitten. Met een speciaal product en de juiste werkmethode kunnen wij de betonresten verwijderen, zonder schade te maken aan het glas, de kozijnen en gevel delen. Door het zetten van een proefstuk op de locatie, eventueel samen met een chemicus, wordt het juiste resultaat vastgesteld. Kijk voor meer informatie over onze reguliere glasbewassing op de pagina Glasbewassing.